Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuální informace MŠ » Běžný den v mateřské škole

Běžný den v mateřské škole

aneb Co vás zajímá

 

Všední dny, vás, rodičů, vypadají podobně – ráno své dítě „odevzdáte“ do předškolního zařízení a většinou rychle školku opustíte vstříc pracovním povinnostem. Vaše dítě se ocitá v jiném, pro vás, rodiče, víceméně neznámém světě.

Jak tedy vypadá den v mateřské škole?

Časový sled činností je dán režimem dne, který není na minutu striktně daný, závazná je pouze doba jídla a pobytu venku.

Každé ráno vypadá podobně: děti se po příchodu schází ve svých třídách, kde probíhají tzv. volné hry. V 7.45 se společně počítáme, abychom mohli nahlásit do školní kuchyně, kolik nás je. Děti si hrají na koberci i u stolečků s hračkami podle vlastního výběru, v této době je také čas na to, věnovat se dětem, které potřebují individuální přístup. Pokud je v plánu výtvarná nebo pracovní činnost, začíná se ráno s několika dětmi u stolečku. Ostatní si hrají a v práci se postupně střídají. Cinkání zvonečku hlásí konec volných her a ohlašuje uklízení hraček.

Svoláváme se básničkou nebo písničkou, sesedneme se v tzv. komunitním kruhu. Děti se dozví, co je nového, co je ten den čeká  a mají  možnost ostatním povědět, co potřebují.  Před svačinou je čas na pohyb, cvičíme např. s náčiním (např. kroužky, stužky), podle říkadel nebo hudby, hrajeme pohybové hry. V letošním školním roce jednou týdně zařazujeme dětskou jógu pod vedením Mgr. Terezy Viktorové. Máme také možnost ke cvičení využívat školní tělocvičnu, kde mají děti větší prostor k rozběhu.

V devět hodin je přesnídávka, po které si děti čistí zoubky. Následují další řízené činnosti. Jejich délka a průběh se řídí věkem dětí a jejich schopnostmi.               U menších dětí to bývá 5 až 10 minut, předškoláci by měli mít dobu soustředění delší, až 20 minut. Většinou pracujeme na koberci ve velké skupině, kde děti plní společně různé úkoly, řeší problémové situace, procvičujeme mluvidla (artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, breptadla), určování první hlásky ve slově, rytmizace slov, předmatematické představy, grafomotorická cvičení a další činnosti prováděné různými formami. U stolečků práce může pokračovat frontálně samostatným vypracováním pracovních listů.

Žádný den nechybí hudební chvilky. S dětmi zpíváme písničky s doprovodem piana nebo kláves, děti se seznamují s hrou na rytmické hudební nástroje. Hrajeme smyslové hry, hudebně pohybové hry, dětské tanečky.

Děti si ještě pohrají a pak už se jdeme oblékat na vycházku. Pobyt venku se odvíjí od roční doby a počasí – pěkné počasí většinou trávíme na zahradě MŠ, jindy se vydáváme na vycházky do přírody po okolí. Na oběd se vracíme v půl dvanácté. Děti ze Žabiček i Rybiček, které zůstávají v mateřské škole odpoledne, se po obědě schází už jen v jedné třídě, kde se ukládají v pyžámkách na lehátka. Poslechnou si ukolébavku a pohádku. Pokud děti neusnou, mohou vstát dříve a hrát si v druhé části třídy, aby nerušily spící děti. Odpolední svačina probíhá postupně, jak děti vstávají. A pak to ve školce vypadá podobně jako ráno, děti si hrají a odcházejí domů.

 

 Kdo jsou  ti „hospodáři“? Je to dvojice dětí, které už zvládnou plnit jeden týden určité  povinnosti  a mají zároveň „výsadní“ postavení ve třídě. Jedná se o několik činností, o které je mezi dětmi většinou velký zájem, např. cinkání zvonečku při úklidu hraček, prostírání na stolečky před svačinou  a hlavně jsou vedoucí dvojicí dětí při přechodech po budově  mateřské školy a na vycházkách. Ve třídě jsou „značky“ (obrázky) hospodářů vyvěšeny na viditelném místě.

Jak slavíme v mateřské škole svátky a narozeniny dětí? Pro naše malé oslavence máme připravené slavností „oblečení“ na židličku, tím je pro ostatní děti zřejmé, kdo zrovna ten den slaví. Po svačině je doba na rozdávání dobrot, které si dítě přinese z domova. Bývají to většinou bonbóny, nejvíce se osvědčily měkké, želatinové. Rozdávat bonbóny se jde i do sousední třídy k větším – menším kamarádům i paním uklízečkám.  Poté se děti sejdou na koberci v kroužku, kde uprostřed sedí na své sváteční židli oslavenec. Děti mu společně zazpívají písničku svátkovou nebo narozeninovou  a popřejí mu všechno nejlepší. Pokud slavíme narozeniny, dáváme i „hobla“ s počítáním do tří, čtyř, pěti, šesti, výjimečně sedmi.

 

V mateřské škole není pro dítě činnost, kdy by se něco nového nenaučilo, něco nového nepoznalo. Nově nastupující dítě potřebuje energii i na to, že je odloučené od rodičů v novém prostředí, kde se pozornost dospělého  dělí mezi více dětí. Důležité je dobře zvládnout adaptační období, které je významné pro další rozvoj dítěte.

V dětské výtvarné práci je důležitá cesta, kterou dítě jde, než konečný výtvor, i zdánlivě nepovedený obrázek má svoji hodnotu. Estetická výchova (hudební, výtvarná, literární) by neměla  být jednostranně vzdělávací, ale více se věnovat prožitku, podpořit  emocionální složku výchovy.

U nejmenších není potřeba tolik podnětů, děti rády vyžadují opakování jedné činnosti, na rozdíl od předškoláků, kteří, pokud situaci pochopí, vyžadují dynamickou změnu činností. Malé děti hlavně pozorují a postupně se do činností zapojují.  

 

 

A na závěr několik moudrých slov našeho předního odborníka na dětskou duši:

„Předškolní věk zdaleka není jen přípravou na školu, je také přípravou na život daleko dopředu. A jak se ukazuje, má svůj specifický význam pro některé mimořádně důležité  funkce dospělého věku. Už tady se vytvářejí mnohé prosociální vlastnosti, které jednou budou rozhodovat o tom, bude-li mít tato žena a tento muž pěkný život – sobě k uspokojení a druhým k užitku, ve shodě s vývojovým plánem vkládaným do našeho lidského rodu po dlouhé předlouhé věky. A na nás je, abychom svým předškolním dětem k tomu pomáhali. Což zajisté není zrovna lehký úkol a malá odpovědnost.“   (Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.)                                                                                                                                                    

 

Aktuality

TRHÁK

6. 4. 2020

UZAVŘENÍ MŠ - PRODLOUŽENÍ

16. 3. 2020

Karanténa

16. 3. 2020

Uzavření školy

10. 3. 2020

Hasík

9. 3. 2020

archiv