Úvodní stránka » Aktuality » Distanční výuka

 Vážení rodiče,

velmi nás těší převažující pozitivní zprávy vyjadřující vaši spokojenost a chválu směrem k práci pedagogů. Jste spokojeni s jejich přístupem k dětem a s profesionalitou, se kterou svou práci vykonávají. Jsem ráda, že jsme se posunuli o úroveň výše, než jsme byli na jaře. Každá škola v té době hledala různé formy distanční výuky. I my jsme se snažili, protože jsme chtěli být jednotní. Hledali jsme dostupná, jednotná a rychle aplikovatelná řešení. Naši učitelé se během krátké doby seznámili s plánem online výuky přes aplikace Google. Musím tímto všechny z pedagogického sboru pochválit za včasnou a hbitou práci v tomto systému.

Poděkování patří i našemu IT technikovi panu Karlovi Novosádovi za neustálou pomoc při tvoření účtů žáků, nákupu techniky a především poradenství v této oblasti.

Uvědomuji si, že plně uspokojit představy všech rodičů, je velmi těžké, někdy téměř nemožné. Přesto se i nadále budeme snažit prohlubovat již dobře nastavené vztahy všech zúčastněných na chodu distanční výuky. Mohu vás ubezpečit, že budeme i nadále vyvíjet aktivity směřující ke sjednocenému systému, který je nejvhodnější pro kvalitní vzdělávání našich dětí. Žádáme vás tímto o trpělivost, protože tato forma výuky není zcela běžná a i my se učíme.

Pokud dojde k překrytí online výuky u sourozenců a doma nemáte dostatek technického vybavení, stačí napsat třídnímu učiteli a výuka bude omluvena.

Víme však, že je vždy a všude co zlepšovat a toho lze dosáhnout vzájemnou spoluprací učitele, rodiče a žáka, proto děkujeme všem zúčastněným za spolupráci, trpělivost a pochopení.

Věřím, že mluvím za všechny, když závěrem řeknu: Těšíme se na shledanou! 

Julie Adamcová

Aktuality

Provoz ZŠ od 25.11.

20. 11. 2020

Ředitelské volno

13. 11. 2020

Distanční výuka

10. 11. 2020

Informace ŠJ

26. 10. 2020

Exkurze do lesa

15. 10. 2020

archív