Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuální informace MŠ » Informace pro rodiče - třída Delfínci

Milí rodiče, 

před začátkem nového školního roku bych Vám ráda předala několik důležitých informací ohledně nástupu Vašich dětí do posledního ročníku mateřské školy. Tento ročník je povinný v rozsahu  čtyř hodin tj. od 7,45 do 11,45 hodin, proto je nutné dodržovat čas příchodu.  Děti samozřejmě můžete i nadále omlouvat, ani počet omluvených hodin není nikterak limitován. Tento rok se neplatí školné.

Předškolní děti mají    třídu ve škole. Třída se nachází u školní družiny. Také šatna bude ve školních šatnách (šatny I. stupeń). V šatně si děti odloží pouze svrchní části a přezují se (malý prostor), proto je nutné, aby děti přicházely do školky v pohodlném oblečení, ve kterém si mohou  hrát a sportovat. Náhradní oblečení budou mít uloženo ve třídě. Stravovat se budou ve školní jídelně.

V měsíci září budete děti přivádět od 6,30 do 7,00 hodin do mateřské školy , po převlečení půjdete zadním vchodem do MŠ.

Od 7,00  do 7,45 hodin odvedete dítě přímo do třídy Delfínků.

Od měsíce října od 6,30 hod. do 7,30 hod. - děti předáváte v MŠ

             od 7,30 do 7,45 hod. - děti předáváte asistentce v šatně

Vyzvedávat si děti budete vždy v mateřské škole.

Doufám, že společnými silami tento rok úspěšně zvládneme.

Aktuality

Plavání

14.6.2019

Výlet Telč

14.6.2019

Školní akademie

12.6.2019

Vyučování v červnu

12.6.2019

Beseda s autorkou

5.6.2019

archiv