Úvodní stránka » Aktuality » Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

do mateřské školy ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
Vydávání přihlášek - od 8. února 2016
a) v mateřské škole
b) na stránkách MŠ – www.zsdolnikralovice.cz/mateřská škola/zápis do MŠ
Vyplněné přihlášky odevzdávejte přímo v mateřské škole s předložením rodného listu dítěte a svého občanského průkazu.

Zápis do MŠ – od 29. února do 4. března 2016
Vyplněné přihlášky odevzdávejte přímo v mateřské škole, kde vám bude přiděleno registrační číslo.
Seznam přijatých dětí bude v následujících dnech vyvěšen
a) v mateřské škole
b) na stránkách MŠ – www.zsdolnikralovice.cz/mateřská škola/zápis do MŠ

KRITÉRIA přijímacího řízení do mateřské školy jsou v souladu s vyjádřením ochránce lidských práv tak, aby nebyla diskriminační.
Podle vyhlášky 14/2005 Sb. a zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, je úlohou mateřské školy poskytnout dítěti předškolní vzdělávání.
Podle ochránce lidských práv musí být kritéria nastavena tak, aby směřovala na právo dítěte se vzdělávat a ne plnit funkci pouhého hlídání dětí místo rodičů. Podle názoru ochránce lidských práv je paušální posuzování zaměstnanosti rodičů diskriminační a nelze ho použít. O diskriminaci se jedná též, je-li při rozhodování znevýhodněno dítě, jehož matka nebo otec je na mateřské dovolené.
Z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání vycházejí i naše kritéria.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do mateřské školy v Dolních Kralovicích

1) Do MŠ budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti, kterým k 31. 8. 2016 bude 5 let) a děti s odkladem školní docházky
2) Další děti budou přijaty dle následujících kritérií, která budou takto bodově hodnocena a podle počtu bodů sestaveno pořadí.

Věk dítěte k 31. 8. 2016:
4 leté 40 bodů
3 leté 20 bodů
2 leté 10 bodů
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec 5 bodů
Nepřijaté děti v loňském roce 5 bodů
Sociální potřebnost dítěte (dítě samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení atd.) 5 bodů

Pomocná kritéria
Při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (upřednostňuje se dítě dříve narozené)

Podmínky pro přijetí:
(1) Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (zákon č. 258/2000 Sb. § 50)
(2) Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce (zákon 561/2004 Sb., § 34)

Při volné kapacitě lze přijmout i děti starší dvou let. Podle §34 Školského zákona a právního výkladu MŠMT č. j. 22480/2006-14.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, ne pouze v poskytování péče (sebeobsluha dětí – udržování čistoty, samostatnost při jídle)

Aktuality

Změny v rozvrhu hodin

25. 11. 2020

Provoz ZŠ od 25.11.

20. 11. 2020

Ředitelské volno

13. 11. 2020

Distanční výuka

10. 11. 2020

Informace ŠJ

26. 10. 2020

archív