V novém školním roce budou děti rozděleny do tříd takto:

Třída Žabičky - třída u hlavního vchodu - do této třídy budou docházet nově nastupující děti

Učitelky: Bc.Jarošová Dagmar

              Kluchová Andrea

Asistentka: Zahálková Eva

Třída Rybičky: zadní třída mateřské školy - do této třídy přejdou děti ze Žabiček a Rybiček

Učitelky: Vošická Danuše DiS.

              Míčková Věra

Asistentka: Růžková Dita

Třída Delfínci: třída v základní škole u školní družiny - do této třídy přejdou předškolní děti

Učitelka: Bc. Prchalová Petra

Asistentka: Kodetová Veronika

Děti z této třídy budou používat školní šatnu I. stupeň. Ráno budou rodiče děti předávat od 6,30 do 7,30 hodin v mateřské škole. Od 7,00 je během měsíce září budou rodiče předávat přímo ve třídě Delfínků, od měsíce října je od 7,30 hodin  v šatně vyzvedne asistentka. Děti se budou stravovat ve školní jídelně. 

Přejeme všem úspěšný školni rok.

Aktuality

Vyhlášení bodování šaten

7. 2. 2020

Co víš o energetice

7. 2. 2020

První vysvědčení

30. 1. 2020

3. třída v obecní knihovně

28. 1. 2020

Lyžařský výcvik

27. 1. 2020

archiv