V novém školním roce budou děti rozděleny do tříd takto:

Třída Žabičky - třída u hlavního vchodu - do této třídy budou docházet nově nastupující děti

Učitelky: Bc.Jarošová Dagmar

              Kluchová Andrea

Asistentka: Zahálková Eva

Třída Rybičky: zadní třída mateřské školy - do této třídy přejdou děti ze Žabiček a Rybiček

Učitelky: Vošická Danuše DiS.

              Míčková Věra

Asistentka: Růžková Dita

Třída Delfínci: třída v základní škole u školní družiny - do této třídy přejdou předškolní děti

Učitelka: Bc. Prchalová Petra

Asistentka: Kodetová Veronika

Děti z této třídy budou používat školní šatnu I. stupeň. Ráno budou rodiče děti předávat od 6,30 do 7,30 hodin v mateřské škole. Od 7,00 je během měsíce září budou rodiče předávat přímo ve třídě Delfínků, od měsíce října je od 7,30 hodin  v šatně vyzvedne asistentka. Děti se budou stravovat ve školní jídelně. 

Přejeme všem úspěšný školni rok.

Aktuality

Hejtmanův pohár 2019

15.11.2019

Třídní schůzky SRPDŠ

13.11.2019

Návštěva spisovatelky

7.11.2019

Logická olympiáda

1.11.2019

Změna vyučujícího

1.11.2019

archiv