Úvodní stránka » Aktuality » Provoz ZŠ a MŠ 12. - 30.10.

INFORMACE PRO RODIČE NA OBDOBÍ 12. - 30. 10. 2020

  • MŠ - provoz v mateřské škole nebude přerušen ani omezen.

  • ZŠ 1. stupeň (1. - 5. třída) - výuka nebude omezena ani přerušena - žáci se vzdělávají dle rozvrhu hodin (tělesná výchova proběhne v tělocvičně.)

  • ZŠ 2. stupeň (6. - 9. třída) - v týdnu: 12. - 16.10. 2020 - 6. a 7. třída - prezenční výuka ve škole dle rozvrhu hodin, 8. a 9. třída distanční výuka (viz Školní řád)                                              - v týdnu 19. - 23.10. 2020 - 6. a 7. třída - distanční výuka (viz Školní řád), 8. a 9. třída prezenční výuka ve škole dle rozvrhu hodin.

  • Školní družina - provoz nepřerušen ani neomezen

  • Školní klub - uzavřen. Usnesením Vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků v klubu.
  • Školní jídelna - provoz nepřerušen. Žáci na distanční výuce mají právo odebrat oběd. Oběd žáci mohou konzumovat pouze ve školní jídelně a to v době přestávky na oběd dle rozvrhu hodin. Nebude vydáván do jídlonosiče! Rodiče si stravu přihlašují a odhlašují sami na www.strava.cz.

  • Kroužky - zrušeno Usnesením Vlády ČR na období do 30.10. 2020.

  • 26. - 27.10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT volné dny - 29. - 30.10. 2020 navazují podzimní prázdniny.

Aktuality

Informace ŠJ

29. 12. 2020

Vánoční video 1. třída

18. 12. 2020

Harmonogram prosinec 2020 - leden 2021

15. 12. 2020

Fond Sidus

10. 12. 2020

Poplatky ŠD, ŠK, kroužky

8. 12. 2020

archív