Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuální informace MŠ » INFORMACE O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

INFORMACE O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Školné přihlášených dětí je stanoveno takto: duben -  bez úhrady

                                                                       květen - 175,- Kč

                                                                       červen - 175,- Kč

Vratka za měsíc březen ve výši 175,- bude použita na úhradu měsíce května, takže úhrada bude činit 350,- Kč. Pokud si nejste jisti částkou, kterou máte uhradit informujte se u třídních učitelek nebo tf.317 856 340 nebo dotazem na e-mailovou adresu:ms@zsdolnikralovice.cz.

Variabilní symbol zůstává, číslo účtu :322063389/0800.

ÚHRADU PROVEĎTE DO 5.6. 2020.

U nepřihlášených dětí k docházce v měsíci květnu a červnu bude provedeno vyúčtování, přeplatky budou vráceny a školné za měsíc květen a červen neplatí.

Přeplatky budou vráceny na účet, z kterého přišla poslední platba školného, v případě změny účtu je nutné nahlásit v mateřské škole nebo v kanceláři školy paní Buškové.

Aktuality

Nábor - dramatický kroužek

24. 6. 2020

Poslední školní den 26.6. 2020

22. 6. 2020

Harmonogram

18. 5. 2020

Provoz v MŠ od 25.5. 2020

11. 5. 2020

Provoz ZŠ od 25.5.2020

4. 5. 2020

archív