Úvodní stránka » Aktuality » INFORMACE K ZÁPISU

Informace k zápisu do ZŠ

Zápis do Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice, okres Benešov k povinné školní docházce proběhne ve dnech 6. 4. a 7. 4. 2017 od 8:00 do 17:00 v budově ZŠ v 5. třídě, budoucí 1. třídě. Pokud rodičům termín zápisu nebude vyhovovat, mohou dítě zapsat v e škole kdykoliv během měsíce dubna (po dohodě termínu s ředitelem školy mail: info@zsdolnikralovice.cz, tel: 317 856 231, 737 971 363).

 Třídní učitelkou budoucích prvňáčků bude Mgr. Petra Zelenková.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Proto doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad, aby se objednali s dítětem do PPP co nejdříve (vytížení PPP).

 

Aktuality

Meteorologická stanice

20.4.2018

Autorské čtení

16.4.2018

2. třída v obecní knihovně

16.4.2018

Zápis dětí do 1. třídy

16.4.2018

Běh přátel 2018 Dolní Kralovice

12.4.2018

archiv