Úvodní stránka » Aktuality » INFORMACE K ZÁPISU

Informace k zápisu do ZŠ

Zápis do Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice, okres Benešov k povinné školní docházce proběhne ve dnech 6. 4. a 7. 4. 2017 od 8:00 do 17:00 v budově ZŠ v 5. třídě, budoucí 1. třídě. Pokud rodičům termín zápisu nebude vyhovovat, mohou dítě zapsat v e škole kdykoliv během měsíce dubna (po dohodě termínu s ředitelem školy mail: info@zsdolnikralovice.cz, tel: 317 856 231, 737 971 363).

 Třídní učitelkou budoucích prvňáčků bude Mgr. Petra Zelenková.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Proto doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad, aby se objednali s dítětem do PPP co nejdříve (vytížení PPP).

 

Aktuality

Oběd v pondělí 2.9.2019

12.7.2019

Pomůcky pro školní rok 2019/2020

29.6.2019

Výhra

28.6.2019

Slavonice 5. a 6. třída

28.6.2019

Výlet 8. třída

25.6.2019

archiv