Úvodní stránka » Aktuality » INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16

 

Provoz ŠD je každý den od 6.30 do 16.00 hod.

 

Telefon:          604 915 724

Poplatek:         350,- Kč za pololetí (říjen – únor; rodiče budou informováni o placení                            v elektronické  žákovské knížce nebo písemně v notýsku)

Přihlášky:           V přihlášce je nutné vyplnit telefon, alergie, zdravotní omezení, čas                         příchodu a odchodu (R, P, O). Na zadní straně je nutné vyplnit, zda bude                         dítě odcházet samo, nebo s doprovodem (vypsat jmenovitě).

UPOZORNĚNÍ:    Od letošního školního roku je uvolňování dítěte ze školní družiny možné                            pouze písemně (ne telefonicky) formou omluvenky (lístek, elektronická ŽK,                            sms). Na omluvence musí být datum a podpis rodičů. Bez omluvenky nelze                            pustit dítě domů dříve než má uvedeno v přihlášce. Totéž platí i pro případ,                            že na omluvence nebude datum a podpis rodičů.

                        Dítě nesmí svévolně opustit ŠD, musí dodržovat školní řád a řád ŠD.

                        ŠD nenese odpovědnost za dítě, které se do družiny nedostaví.

                        Pokud dítěti nejede nebo ujede autobus, vrátí se zpět do ŠD (vychovatelky                         upozorní rodiče).

                        Na kroužky si děti ze ŠD odvádí vedoucí kroužku a zase je přivede zpět                         do ŠD.

                        Dítě, které bude zůstávat v ŠD celé odpoledne, si přinese podepsaný                         látkový sáček, ve kterém bude mít podepsané, či jinak označené starší                         tepláky, tričko, případně obuv na venkovní pobyt.

                        Během odpolední družiny si vyzvedávejte děti vždy v celou hodinu                         (do 15 hod) z důvodu pobytu mimo ŠD.

 

Aktuality

Plavání očima dětí - 3. třída

24.5.2017

Pozvánka na Pasování na školáky

23.5.2017

Hledáme asistenty pedagoga

22.5.2017

Výlet do Prahy - 5. třída

22.5.2017

Takto jsme fandili hokejistům - 4. třída

22.5.2017

archiv