Úvodní stránka » Výchovná poradkyně » Informace o změně objednávání v PPP

       

 

Pedagogicko   - psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště   Benešov, Černoleská 1997, 256 01 Benešov, tel.: 317 722 904

mob.:   737 764 262, mail: @pppsk.cz

 

  

V Benešově dne: 1. 5 .2015

 

 

 

Věc: informace o změně způsobu objednávání poradenských služeb

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem ke změně postupu při administraci žádosti o poskytnutí poradenské služby v rámci Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje došlo k úpravě způsobu objednávání.

O vyšetření/poskytnutí poradenské péče žádá zákonný zástupce/zletilý klient.    

 

Školní dotazník nebude již nadále brán za prvotní podnět k objednání. Je pro nás podkladem, důležitým zdrojem informací potřebných k vyšetření, nenahrazuje však žádost o vyšetření. Tu musí iniciovat zákonný zástupce/zletilý klient.

 

 

Možnosti objednání: elektronickou poštou na adrese: benesov@pppsk.cz (Benešov)

                                                                                  suchoparova@pppsk.cz (Vlašim)      

                           prostřednictvím centrálních webových stránek:

                                                                            www.pppstredoceska.cz

                           telefonicky na čísle: 317 722 904 (Benešov)

                                                                 317 844 895 (Vlašim – ve výjimečných

                                                                            případech)

 

 

Děkuji za pochopení

 

 

                                                                    PhDr. Radmila Pikorová

                                                         vedoucí odloučeného pracoviště PPP SK

 

 

Aktuality

Práce dětí - Vv a Pč (1. třída)

18.10.2017

Podzimní výprava po stopách blanických rytířů

18.10.2017

Tělesná výchova 1. třída

10.10.2017

Zábavný sport 2

10.10.2017

Zábavný sport

9.10.2017

archiv