Úvodní stránka » Aktuality » Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

do mateřské školy ZŠ a MŠ Dolní Kralovice
Vydávání přihlášek - od 8. února 2016
a) v mateřské škole
b) na stránkách MŠ – www.zsdolnikralovice.cz/mateřská škola/zápis do MŠ
Vyplněné přihlášky odevzdávejte přímo v mateřské škole s předložením rodného listu dítěte a svého občanského průkazu.

Zápis do MŠ – od 29. února do 4. března 2016
Vyplněné přihlášky odevzdávejte přímo v mateřské škole, kde vám bude přiděleno registrační číslo.
Seznam přijatých dětí bude v následujících dnech vyvěšen
a) v mateřské škole
b) na stránkách MŠ – www.zsdolnikralovice.cz/mateřská škola/zápis do MŠ

KRITÉRIA přijímacího řízení do mateřské školy jsou v souladu s vyjádřením ochránce lidských práv tak, aby nebyla diskriminační.
Podle vyhlášky 14/2005 Sb. a zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, je úlohou mateřské školy poskytnout dítěti předškolní vzdělávání.
Podle ochránce lidských práv musí být kritéria nastavena tak, aby směřovala na právo dítěte se vzdělávat a ne plnit funkci pouhého hlídání dětí místo rodičů. Podle názoru ochránce lidských práv je paušální posuzování zaměstnanosti rodičů diskriminační a nelze ho použít. O diskriminaci se jedná též, je-li při rozhodování znevýhodněno dítě, jehož matka nebo otec je na mateřské dovolené.
Z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání vycházejí i naše kritéria.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do mateřské školy v Dolních Kralovicích

1) Do MŠ budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti, kterým k 31. 8. 2016 bude 5 let) a děti s odkladem školní docházky
2) Další děti budou přijaty dle následujících kritérií, která budou takto bodově hodnocena a podle počtu bodů sestaveno pořadí.

Věk dítěte k 31. 8. 2016:
4 leté 40 bodů
3 leté 20 bodů
2 leté 10 bodů
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec 5 bodů
Nepřijaté děti v loňském roce 5 bodů
Sociální potřebnost dítěte (dítě samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení atd.) 5 bodů

Pomocná kritéria
Při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (upřednostňuje se dítě dříve narozené)

Podmínky pro přijetí:
(1) Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (zákon č. 258/2000 Sb. § 50)
(2) Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce (zákon 561/2004 Sb., § 34)

Při volné kapacitě lze přijmout i děti starší dvou let. Podle §34 Školského zákona a právního výkladu MŠMT č. j. 22480/2006-14.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, ne pouze v poskytování péče (sebeobsluha dětí – udržování čistoty, samostatnost při jídle)

Aktuality

Betlémování

6. 12. 2019

Zdravá pětka

4. 12. 2019

IQ Landia

3. 12. 2019

Doprodej výrobků

2. 12. 2019

Šachový turnaj

29. 11. 2019

archiv