PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK BUDE ZAHÁJEN 3. KVĚTNA, RODIČE MOHOU KURZ JIŽ PLATIT (600,- Kč).Od učitelky obdrží v písemné podobě informace o kurzu a čestné prohlášení, které vyplní a vrátí do MŠ. Dále se seznámí s pokyny k předplavecké výuce.

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ KURZU PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VYSTAVUJEME POUZE NA CENU KURZU tj. 600,- Kč, dopravu nelze zahrnout.

POKYNY K PŘEDPLAVECKÉ VÝUCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

 

1.  Organizace plavecké výuky

Nepovinná plavecká výuka předškolních dětí probíhá v rámci nadstandardní nabídky ZŠ a MŠ Dolní Kralovice, v plné výši ji hradí rodiče.

Plaveckou výuku pro MŠ zajišťuje plavecká škola DELFÍN Pelhřimov.

Počet hodin :  10 lekcí  po 45 minutách (5 cest)

Cena kurzu :  600,-Kč + doprava ( ta bude částečně hrazena ze sponzorského daru firmy Mubea Dolní Kralovice - 10 000,- Kč, doplatek bude vyúčtován po fakturaci dopravy.

 

2. Cíl plavecké výuky

        seznámit se s vodou, odstranit strach z vody, naučit se ve vodě orientovat         naučit se do vody dýchat, popř. naučit se ve vodě orientovat 

          otužování

          základy technicky správných pohybů vedoucí ke splývání a plavání

Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivých dětí, instruktoři plavání přizpůsobují program složení dětí – dle věku i schopností

            Na závěr výcviku děti dostanou  „mokré vysvědčení“.

 

3. Odpovědnost za děti

Za bezpečnost, kázeň a pořádek v prostorách plaveckého bazénu až do nástupu na bazén odpovídají učitelky MŠ. Po nástupu na bazén k zahájení  plaveckého výcviku přebírá odpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí cvičitel plavecké školy. Učitelky musí být přítomny výuce. Po ukončení výcviku přebírají odpovědnost za žáky opět učitelky MŠ.

 

4. Základní hygienická pravidla

Před vstupem do bazénu děti navštíví WC, za pomoci učitelek se řádně umyjí pod sprchou tělovým mýdlem. Po skončení výuky se každý opět osprchuje, řádně osuší (za pomoci učitelek).

            Do bazénu nepatří nemocné děti, děti s epilepsií a s kožními chorobami (plísně, bradavice)        

 

Termíny plavání: čtvrtek   3. 5. 2018

                                        10. 5. 2018

                                       17. 5. 2018

                                         24.5. 2018

                                         31.5. 2018

 

Aktuality

Expedice Osvětim

22.5.2018

Pasování na školáky

21.5.2018

GDPR

19.5.2018

Den Země

18.5.2018

Matematická soutěž

17.5.2018

archiv