Úvodní stránka » Aktuality » Přípravná třída 2016 - 2017

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / školní rok 2016/2017/

Vážení rodiče budoucích prvňáčků a budoucích předškoláků, rádi bychom Vás informovali o přípravné školní třídě.

-          byli jste u zápisu a Vašemu dítěti byl doporučen odklad?

-          máte pochybnosti, zda Vaše dítě zvládne vstup do školy?

-          chcete své dítě připravit na vstup do školy?

Přihlaste Vaše dítě do přípravné školní třídy

při Základní škole a mateřské škole v Dolních Kralovicích.

 

Hlavní cíle a výhody přípravné třídy:

 • zaměříme se na snadnější vstup do 1. třídy,
 • budeme pracovat s malým kolektivem dětí (10–15), a tím snadněji budeme moci uplatnit individuální péči o každé dítě,
 • společně s Vaším dítětem budeme prodlužovat dobu pozornosti a koncentrace, posilovat jeho zdravé sebevědomí a sebeovládání, povedeme ho k samostatnosti a soběstačnosti, cílevědomě a systematicky budeme rozvíjet jeho fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti,
 • neklasifikujeme,
 • zajišťujeme stravování ve školní jídelně (včetně svačiny)
 • budeme podporovat adaptaci Vašeho dítěte na kolektiv a školní prostředí,
 • přirozeně budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte, jeho učení a poznávání okolního světa, pomůžeme mu společně s Vámi osvojit hodnoty, na nichž je založena naše společnost, podpoříme jeho zájem o prostředí, ve kterém žije.

 

Pro koho je přípravná třída určená?

Pro děti:

 • s odkladem školní docházky a pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky
 • se sníženou koncentrací pozornosti,
 • s logopedickými problémy (vada řeči),
 • se zrakovou a sluchovou poruchou,
 • s obtížemi hrubé a jemné motoriky,
 • se zdravotním oslabením.

V případě zájmu o tuto třídu kontaktujte ředitele školy v Dolních Kralovicích (tel: 737 971 363), který Vám zodpoví otázky a podrobněji přípravnou třídu představí. Můžete navštívit webové stránky školy: www.zsdolnikralovice.cz nebo můžete osobně navštívit ZŠ a do přípravné třídy se přijít podívat. Můžete si také domluvit osobní konzultaci s třídní učitelkou.

 

 Rádi Vám vyjdeme vstříc.                                       Ředitel školy Mgr. Kosprd Jaroslav

Aktuality

Harmonogram

18. 5. 2020

Provoz v MŠ od 25.5. 2020

11. 5. 2020

Provoz ZŠ od 25.5.2020

4. 5. 2020

Uzavření MŠ

7. 4. 2020

TRHÁK

6. 4. 2020

archiv