Úvodní stránka » Aktuality » Provoz ZŠ a MŠ 12. - 30.10.

INFORMACE PRO RODIČE NA OBDOBÍ 12. - 30. 10. 2020

  • MŠ - provoz v mateřské škole nebude přerušen ani omezen.

  • ZŠ 1. stupeň (1. - 5. třída) - výuka nebude omezena ani přerušena - žáci se vzdělávají dle rozvrhu hodin (tělesná výchova proběhne v tělocvičně.)

  • ZŠ 2. stupeň (6. - 9. třída) - v týdnu: 12. - 16.10. 2020 - 6. a 7. třída - prezenční výuka ve škole dle rozvrhu hodin, 8. a 9. třída distanční výuka (viz Školní řád)                                              - v týdnu 19. - 23.10. 2020 - 6. a 7. třída - distanční výuka (viz Školní řád), 8. a 9. třída prezenční výuka ve škole dle rozvrhu hodin.

  • Školní družina - provoz nepřerušen ani neomezen

  • Školní klub - uzavřen. Usnesením Vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků v klubu.
  • Školní jídelna - provoz nepřerušen. Žáci na distanční výuce mají právo odebrat oběd. Oběd žáci mohou konzumovat pouze ve školní jídelně a to v době přestávky na oběd dle rozvrhu hodin. Nebude vydáván do jídlonosiče! Rodiče si stravu přihlašují a odhlašují sami na www.strava.cz.

  • Kroužky - zrušeno Usnesením Vlády ČR na období do 30.10. 2020.

  • 26. - 27.10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT volné dny - 29. - 30.10. 2020 navazují podzimní prázdniny.

Aktuality

Provoz ZŠ od 25.11.

20. 11. 2020

Ředitelské volno

13. 11. 2020

Distanční výuka

10. 11. 2020

Informace ŠJ

26. 10. 2020

Exkurze do lesa

15. 10. 2020

archív