Školné za měsíc  září v výši 350,- Kč uhraďte na účet číslo

   0322063389/0800   do 30.9.2018

Předškolní děti školné neplatí.

Variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku. Dětem, které nastoupily v letošním školním roce bude variabilní symbol přidělen v mateřské škole.

Aktuality

Paměti národa

14.11.2018

Schůzky SRPDŠ

13.11.2018

Vánoční jarmark

13.11.2018

Kroužky 2018/2019

13.11.2018

Dolnokralovická lípa

2.11.2018

archiv