Školné za měsíc  září v výši 350,- Kč uhraďte na účet číslo

   0322063389/0800   do 30.9.2018

Předškolní děti školné neplatí.

Variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku. Dětem, které nastoupily v letošním školním roce bude variabilní symbol přidělen v mateřské škole.

Aktuality

Kroužky 2018 / 2019

24.9.2018

Začínáme ve 2. třídě

18.9.2018

Družina 2018 / 2019 PLATBA

14.9.2018

Přivítání prvňáčků

12.9.2018

Žádost o pomoc

4.9.2018

archiv