Školné za měsíc červenec (175,- Kč) a srpen (175,- Kč) uhraďte na účet č.  0322063389/0800 do 14. 7.2018

Předškolní děti školné neplatí, úhradu provedou rodiče za děti přihlášené na letní provoz. Variabilní symbol zůstává stejný.

Aktuality

ZMĚNA - OBĚDY 3.9.2018

12.7.2018

Seznam pomůcek pro 1. třídu 2018 / 2019

29.6.2018

Školní družina

26.6.2018

Agroolympiáda

19.6.2018

Aviatická expedice Praha

15.6.2018

archiv