Mubea Transmission Components s.r.o. Dolní Kralovice

10 000,- Kč - doprava dětí na kurz plavání

-------------------------------------------

Obec Tomice

2000,- Kč

--------------------------------------------

Paní Irena Nováková

hračky a knihy

--------------------------------------------

Obec Bernartice

3 000,- Kč

-------------------------------------------

Agro Dolní Kralovice

2 000,- Kč

--------------------------------------------

SHB Bernartice - pan Stanislav Hořt

5 000,- Kč

--------------------------------------------------

DĚKUJEME

Aktuality

Zájezd Orlí hnízdo a Salzburg

14.2.2019

Karneval

31.1.2019

Školní družina - platba 2. pololetí

30.1.2019

Divadelní klub

18.1.2019

Výběr ze 2 druhů jídel

16.1.2019

archiv