Úvodní stránka » Velikonoce v naší škole

Projektový den – čtvrtek

26. 3. se v naší škole konal projektový den. Vyráběli jsme výrobky na téma Velikonoce. Každá třída si určila, co vyrobí. Někdo vyráběl velikonoční košíčky nebo zápichy do květináčů s motivem králíčka a ovečky, dále se pletly pomlázky, barvila se vajíčka, kreslily obrázky.

Zapojili se tedy žáci od 1. až do 9. třídy a svými dekoracemi přispěla i družina. Naše 8. třída barvila vajíčka v cibulových slupkách. Naším úkolem bylo přinést si vyfouknutá vajíčka, slupky od cibule a punčochy, do kterých se vajíčka balila.

Nejdřív jsme si vybrali nějaký lupínek, poté ho přiložili na vajíčko, vsunuli do punčochy a zavázali. Několik děvčat šlo s paní učitelkou do cvičné kuchyňky a tam vařily vajíčka ve slupkách cibule.

  

Velikonoční jarmark – pátek

V pátek 27. 3. se po vyučování, tedy ve 13 hodin odpoledne, uskutečnil velikonoční jarmark, kde se všechny výrobky prodávaly. Většinou přišli babičky a rodiče, kteří svým nákupem podpořili školu. Vybrané peníze se vloží na účet SRPDŠ a použijí se pro žáky ZŠ.

                                                                                                                                                                                                                                   Bakulová Aneta, 8. třída

                                                                                                                                                    

   

   Ve čtvrtek 26. března se v naší škole konal projektový den. Zúčastnili se ho všichni žáci školy, i ti nejmenší. Děti vyráběly různé velikonoční dekorace jako např. pomlázky, věnečky, malovaly vajíčka nebo vyráběly zápichy do květináčů. My deváťáci jsme pletli pomlázky a dekorovali velikonoční květináčky. Samozřejmě, že když se pomlázky dodělaly, tak se musely „otestovat“. A proto nastoupili kluci. Teprve tehdy byly pomlázky připraveny k prodeji na velikonočním jarmarku.

Velikonoční jarmark s prodejní výstavou žákovských prací se konal v pátek 27. 3. od 13 hodin. Výrobky byly k mání v jídelně. Prodávala je děvčata z 6., 7., 8. a 9. třídy. Účast sice nebyla tak velká jako na vánočním jarmarku, ale i tak se mnoho výrobků prodalo. Výtěžek z prodeje bude vložen na účet SRPDŠ a použit na různé potřeby nebo pomůcky pro žáky.

                                                                                                                                                                                                                                                    Eliška Novotná, 9. třída

                                                                                                                                                                

  

Dne 27. 3. 2015 se v budově školy konal velikonoční jarmark a prodejní výstava obrazů žáků ZŠ. Žáci prodávali své výrobky, které vytvořili během projektového dne. K zakoupení byly např. pomlázky, ozdobné květináče, zápichy atd. Velikonoční jarmark byl úspěšný, jelikož se většina výrobků prodala.   Děkujeme všem za podporu ZŠ a příští rok se pokusíme tento jarmark zopakovat.

                                                                                                                                                                                                                                                    Lucie Beznosková, 9. třída

                                                                                                                                                                  

Aktuality

"Už tam budem?" aneb osmáci v televizi

22.3.2019

Dentální hygiena

22.3.2019

Hodina moderní chemie

19.3.2019

Kurz bruslení

13.3.2019

Hejtmanův pohár

20.2.2019

archiv