Úvodní stránka » Velikonoce v naší škole

Projektový den – čtvrtek

26. 3. se v naší škole konal projektový den. Vyráběli jsme výrobky na téma Velikonoce. Každá třída si určila, co vyrobí. Někdo vyráběl velikonoční košíčky nebo zápichy do květináčů s motivem králíčka a ovečky, dále se pletly pomlázky, barvila se vajíčka, kreslily obrázky.

Zapojili se tedy žáci od 1. až do 9. třídy a svými dekoracemi přispěla i družina. Naše 8. třída barvila vajíčka v cibulových slupkách. Naším úkolem bylo přinést si vyfouknutá vajíčka, slupky od cibule a punčochy, do kterých se vajíčka balila.

Nejdřív jsme si vybrali nějaký lupínek, poté ho přiložili na vajíčko, vsunuli do punčochy a zavázali. Několik děvčat šlo s paní učitelkou do cvičné kuchyňky a tam vařily vajíčka ve slupkách cibule.

  

Velikonoční jarmark – pátek

V pátek 27. 3. se po vyučování, tedy ve 13 hodin odpoledne, uskutečnil velikonoční jarmark, kde se všechny výrobky prodávaly. Většinou přišli babičky a rodiče, kteří svým nákupem podpořili školu. Vybrané peníze se vloží na účet SRPDŠ a použijí se pro žáky ZŠ.

                                                                                                                                                                                                                                   Bakulová Aneta, 8. třída

                                                                                                                                                    

   

   Ve čtvrtek 26. března se v naší škole konal projektový den. Zúčastnili se ho všichni žáci školy, i ti nejmenší. Děti vyráběly různé velikonoční dekorace jako např. pomlázky, věnečky, malovaly vajíčka nebo vyráběly zápichy do květináčů. My deváťáci jsme pletli pomlázky a dekorovali velikonoční květináčky. Samozřejmě, že když se pomlázky dodělaly, tak se musely „otestovat“. A proto nastoupili kluci. Teprve tehdy byly pomlázky připraveny k prodeji na velikonočním jarmarku.

Velikonoční jarmark s prodejní výstavou žákovských prací se konal v pátek 27. 3. od 13 hodin. Výrobky byly k mání v jídelně. Prodávala je děvčata z 6., 7., 8. a 9. třídy. Účast sice nebyla tak velká jako na vánočním jarmarku, ale i tak se mnoho výrobků prodalo. Výtěžek z prodeje bude vložen na účet SRPDŠ a použit na různé potřeby nebo pomůcky pro žáky.

                                                                                                                                                                                                                                                    Eliška Novotná, 9. třída

                                                                                                                                                                

  

Dne 27. 3. 2015 se v budově školy konal velikonoční jarmark a prodejní výstava obrazů žáků ZŠ. Žáci prodávali své výrobky, které vytvořili během projektového dne. K zakoupení byly např. pomlázky, ozdobné květináče, zápichy atd. Velikonoční jarmark byl úspěšný, jelikož se většina výrobků prodala.   Děkujeme všem za podporu ZŠ a příští rok se pokusíme tento jarmark zopakovat.

                                                                                                                                                                                                                                                    Lucie Beznosková, 9. třída

                                                                                                                                                                  

Aktuality

Chemický kroužek

15.2.2018

Lyžařský kurz

8.2.2018

Hejtmanův pohár

5.2.2018

Výchova ke zdraví 2. stupeň

31.1.2018

Přírodopis 9. třída

31.1.2018

archiv