Úvodní stránka » Aktuality » Volby do školské rady

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Kralovice vyhlásila 13. 11. 2017 volby do školské rady na 14. 12. a 15. 12. 2017.

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 167 odst. 2 školského zákona je školská rada při ZŠ Dolní Kralovice devítičlenná, tři členové rady jsou z řad zákonných zástupců žáků, tři z řad pedagogických pracovníků, tři členy stanovuje zřizovatel školy. Funkční období školské rady jsou tři roky.

 

Pokyny k volbám:

Každý ze zákonných zástupců obdrží hlasovací lístek u toho třídního učitele, kde má nejmladší dítě.

 

Přípravný výbor sestaví kandidátní listinu se jmény zájemců z řad zákonných zástupců, kteří mají zájem pracovat ve školské radě.

 

Způsob volby:

 

Zakroužkovat maximálně tři kandidáty a vhodit hlasovací lístek do volební urny.

Právo neodevzdat volební lístek (volby jsou dobrovolné).

Právo nikoho nezakroužkovat a vhodit volební lístek do volební urny (volební lístek je neplatný).

Každý zákonný zástupce má právo jedné volby (dostane pouze jeden hlasovací lístek i v případě, že ZŠ navštěvuje několik jeho dětí).

 

Volební urna bude umístěna u vchodových dveří do ZŠ 14. 12. a 15. 12.

od 7:00 do 16:00.

 

Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců budou zveřejněny 18. 12. 2017.

 

 

 

Aktuality

Vyučování 30.1. 2020

21. 1. 2020

1. třída v obecní knihovně

16. 1. 2020

Benešovský deník

13. 1. 2020

První třída v MŠ

19. 12. 2019

Vánoční prázdniny a PF 2020

17. 12. 2019

archiv