Úvodní stránka » Dokumenty ZŠ » Vyjádření vedení školy k odhlašování obědů

Odhlašování obědů

Vyjádření Základní  školy a mateřské škola Dolní Kralovice, okres Benešov ke změně odhlašování a přihlašování obědů od 1.9.2013

K tomuto kroku škola přistoupila hlavně z ekonomických, technických, ale i personálních důvodů. Doposud jsme se snažili vycházet strávníkům vstříc, i když nám to způsobovalo velké problémy a kontrola Krajské hygienické stanice na to poukazovala. Protože docházelo stále k většímu množství odhlašování obědů ráno /nejen z důvodů nemoci – mnozí rodiče zneužívali této možnosti, ačkoliv věděli, že smí odhlásit oběd pouze v případě nemoci/ a tyto případy narůstaly, přestali jsme být schopni vzhledem k množství vařených obědů tuto situaci řešit.

Obědy ve školní jídelně jsou přesně normovány podle věkových skupin dětí a dospělých.  Jestliže dochází k odhlašování obědů ráno v době, kdy už jsou obědy rozpracované, pak jsme nuceni zpracovat větší množství potravin, než bychom dle norem potřebovali. Tyto potraviny musíme zpracovat, protože jsou již rozpracované a nemůžeme je vrátit do skladu, chladničky a mrazáku. Tím vznikají větší náklady na potraviny a budeme nuceni obědy zdražovat nejen z titulu inflace.

Pravidelně nás kontroluje Krajská hygienická stanice a musíme dodržovat všechny předpisy, které souvisejí se školními jídelnami. Výše uvedená situace nás nutí tyto předpisy porušovat a my jsme za to „zatím jenom“ Krajskou hygienickou stanicí kritizováni.

Bohužel tuto situaci vyhrotili někteří rodiče, kteří mají znát řád školní jídelny, ale vědomě se ho snažili obejít. Je nám jasné, že některá jídla některým dětem moc nechutnají, ale to si musí včas rozmyslet a řádně odhlásit den předem do 14.00 hodin.

Problémy nám způsobují i hlášení počtu dětí z mateřské školy až ráno, ale nechtěli jsme celou situaci ještě více komplikovat, a tak i nadále v mateřské škole platí to, co platilo doposud s tím, že i toto nám práci ve školní jídelně komplikuje a nutí nás neustále vymýšlet, jak situaci vyřešit v souladu s předpisy.

 

Mgr. Jaroslav Kosprd

ředitel školy

Aktuality

Beseda pro 8. a 9. třídu

21.1.2018

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

19.1.2018

Informace k plaveckému výcviku

19.1.2018

Pozvánka na dětský karneval

18.1.2018

Mimořádný rozvrh

5.1.2018

archiv