Úvodní stránka » Aktuality » Výlet Praha

Dne 22. 5. 2018 jsme navštívili s 8. a 9. třídou Prahu. Naše výprava se rozdělila na dva týmy. Jeden tým vyrazil do horolezeckého centra Mamut v Holešovicích a druhý do botanické zahrady.

Navštívili jsme horolezecké centrum Mamut v Holešovicích s paní učitelkou Pastorkovou a Dvořákovou. Každá skupina měla svoji instruktorku. Paní instruktorka nás učila lézt, slaňovat a vzájemně se jistit. Poté jsme se ještě rozdělili do menších skupinek a lezli jsme, kde jsme chtěli a jak se nám zlíbilo. Každý překonával svou sílu a odvahu.

Na horolezecké stěně se nám líbilo a těšíme se, až tam s paní učitelkami vyrazíme znovu.

 

S paní učitelkou Pavlovou a Šaňkovou jsme se vydali do botanické zahrady. Když jsme vystoupili z autobusu, šli jsme pěšky na Karlovo náměstí. Cestou jsme se zastavili u kostela sv. Ignáce. Potom naše kroky vedly k botanické zahradě. Nejdříve jsme si areál prošli venku, potom jsme šli dovnitř do skleníků. Dostali jsme milého průvodce a viděli jsme spoustu zajímavých rostlin. Při odborném výkladu jsme dostávali a ochutnávali např. papayu a sušenou aloe veru. I přesto, že průvodce překřikovali papoušci, se nám jeho výklad líbil.

Všichni jsme se sešli na Václavském náměstí, občerstvili se a odjeli se zážitky domů.                                   

                                                                                                                                                                                                                                                       Žáci 8. třídy

Aktuality

ZMĚNA - OBĚDY 3.9.2018

12.7.2018

Seznam pomůcek pro 1. třídu 2018 / 2019

29.6.2018

Školní družina

26.6.2018

Agroolympiáda

19.6.2018

Aviatická expedice Praha

15.6.2018

archiv