Úvodní stránka » Aktuality » Výlet ŠD - myslivna

Letošní Den dětí jsme oslavili netradičně - přespáním v myslivecké chatě v Lokti. Družina dostala pozvání od myslivců, kteří nám nejen nabídli zdarama zapůjčení chaty, ale zajistili i zajímavý program.

Výlet začal v pátek 31.5. odpoledne. Cesta byla dobrodružná, začátek autobusem a potom pěšky po polní cestě. Během putování čekaly na děti různé úkoly. Napínavé bylo hledání pokladů. Po příchodu na chatu a po ubytování následovala ukázka výcviku loveckých psů, ukázka mysliveckých trofejí a střílení ze vzduchovky. Večer završilo opékání buřtů a pečení výborných placiček z těsta.

Druhý den jsme se vydali na cestu do nedaleké vesnice Kačerov a na obhlídku zajímavých míst pod vsí u vodní nádrže Němčice. Děti se dozvěděly o Leském mlýnu, zahlédly Smírčí kámen a navštívily také skautský tábor. Své orientační schopnosti si děti ověřily při zpáteční cestě, kdy nás měly vyvést z lesů .

Rodiče si je domů odváželi unavené, hladové a nepříliš čisté, ale doufáme, že plné zážitků.

Vychovatelky ŠD

FOTO

Aktuality

Exkurze do lesa

15. 10. 2020

Informace pro rodiče o ošetřovném

14. 10. 2020

Uzavření školy od 14.10.

13. 10. 2020

Provoz ZŠ a MŠ 12. - 30.10.

9. 10. 2020

Zrušená akce!

18. 9. 2020

archív