Úvodní stránka » Aktuality » Výlet ŠD - myslivna

Letošní Den dětí jsme oslavili netradičně - přespáním v myslivecké chatě v Lokti. Družina dostala pozvání od myslivců, kteří nám nejen nabídli zdarama zapůjčení chaty, ale zajistili i zajímavý program.

Výlet začal v pátek 31.5. odpoledne. Cesta byla dobrodružná, začátek autobusem a potom pěšky po polní cestě. Během putování čekaly na děti různé úkoly. Napínavé bylo hledání pokladů. Po příchodu na chatu a po ubytování následovala ukázka výcviku loveckých psů, ukázka mysliveckých trofejí a střílení ze vzduchovky. Večer završilo opékání buřtů a pečení výborných placiček z těsta.

Druhý den jsme se vydali na cestu do nedaleké vesnice Kačerov a na obhlídku zajímavých míst pod vsí u vodní nádrže Němčice. Děti se dozvěděly o Leském mlýnu, zahlédly Smírčí kámen a navštívily také skautský tábor. Své orientační schopnosti si děti ověřily při zpáteční cestě, kdy nás měly vyvést z lesů .

Rodiče si je domů odváželi unavené, hladové a nepříliš čisté, ale doufáme, že plné zážitků.

Vychovatelky ŠD

FOTO

Aktuality

Oběd v pondělí 2.9.2019

12.7.2019

Pomůcky pro školní rok 2019/2020

29.6.2019

Výhra

28.6.2019

Slavonice 5. a 6. třída

28.6.2019

Výlet 8. třída

25.6.2019

archiv