Úvodní stránka » Školská rada » Zápis ze školské rady 26. 6. 2018

Přítomni: Zelenková P., Pojezná I., Drápelová P., Švejdová E., Bím O., Pitliaková R., Nezdarová E., Vrkoslav L.

Přizváni: Adamcová J., Bašta A.

 

Program:

1. změny v ŠVP a školním řádu

2. informace o personálních změnách                             

3. organizace školního roku 2018/2019

 

Průběh jednání:

  1. Představení projektu „Bruslení pro školy a školky“ (Ing. D. Průdek)
  2. Schválení změn ŠVP      -      projekt bruslení

-          hodiny speciálně pedagogické péče

-          změny v počtu disponibilních vyučovacích hodin

-          žádost o zasílání informací o změnách včas

ŠR schválila změny v ŠVP.

        3. Schválení změn ve Školním řádu            

-      stanovení hranice počtu zameškaných hodin   

                                                                                (krátkodobé absence): hranice 30%

-          změna časového sledu vyučovacích hodin

ŠR schválila hranici 30% zameškaných hodin pro komisionální přezkoušení.

ŠR neschválila změnu časového sledu vyučovacích hodin.

         4. Informace o organizaci školního roku 2018/2019.

         5. Informace o průběhu a organizaci školního roku na naší škole.

Personální otázky. (p. ředitelka)

 

Závěr: Personální otázky jsou ve výhradní kompetenci ředitele školy. Členové školské rady tvořeni zástupci ze stran rodičů nesouhlasí s propuštěním paní učitelky Drápelové.

         6. Informace pana starosty o schválení projektu IROP (cca 3 400 tis.), MAP (187 000), budování tříd MŠ.

         7. Informace pana starosty o jednání o elektrických rozvodech ve škole, klimatizaci ve ŠJ.

         8. Další schůzka proběhne v posledním srpnovém týdnu – schválení výroční zprávy.

 

Zapsala: Drápelová P.

Aktuality

Nábor - dramatický kroužek

24. 6. 2020

Poslední školní den 26.6. 2020

22. 6. 2020

Harmonogram

18. 5. 2020

Provoz v MŠ od 25.5. 2020

11. 5. 2020

Provoz ZŠ od 25.5.2020

4. 5. 2020

archív