Úvodní stránka » Školská rada » Zápisy ze školské rady 16. 1. 2018


Přítomni: Zelenková P., Pojezná I., Drápelová P., Švejdová E., Janeček M., Bím O., Pitliaková R., Nezdarová E.
Přizváni: Adamcová J., Bašta A.
Omluveni: Vrkoslav L., Bašta A.

Program:
1) Seznámení s jednacím řádem školské rady
2) Volba předsedy a místopředsedy školské rady
3) Diskuze

ŠR schválila jednací řád školské rady.
ŠR zvolila P. Zelenkovou do funkce předsedy školské rady a M. Janečka do funkce místopředsedy školské rady.
ŠR bere na vědomí informace ředitelky školy o projektech školy a školních akcích na 2. pololetí.
ŠR projednala opatření a návrhy opatření ohledně elektrických rozvodů ve škole, čipů ve školní jídelně, školních šaten, začátku schůzek SRPDŠ, zápisu do ZŠ.
ŠR souhlasí s vytvořením rubriky Školská rada na webových stránkách školy.

Zapsala. Petra Drápelová

Aktuality

Divadelní klub

18.1.2019

Výběr ze 2 druhů jídel

16.1.2019

Úspěch šachového kroužku

14.1.2019

Lyžařský výcvik 2019

14.1.2019

Klokánek

11.1.2019

archiv