Zš a Mš Dolní Kralovice
ZŠ a MŠDolní Kralovice

Základní škola a mateřská škola uzavřeny od 1.3. do 21.3. 2021.

Školská rada

Zasedání ŠR 6_10_2020, Výroční zpráva 2019/2020

Zápis z jednání ŠR 5.2. 2020 - ZDE

Zápis z jednání ŠR 5_9 2019 - ZDE

Zápis z jednání ŠR 24.1.2019 - ZDE


Zápis ze školské rady 26. 6. 2018:

 • Přítomni: Zelenková P., Pojezná I., Drápelová P., Švejdová E., Bím O., Pitliaková R., Nezdarová E., Vrkoslav L.
 • Přizváni: Adamcová J., Bašta A.
 • Program:
 1. změny v ŠVP a školním řádu
 2. informace o personálních změnách                             
 3. organizace školního roku 2018/2019
 • Průběh jednání:

1. Představení projektu „Bruslení pro školy a školky“ (Ing. D. Průdek)

2. Schválení změn ŠVP      -      projekt bruslení

 • hodiny speciálně pedagogické péče

 • změny v počtu disponibilních vyučovacích hodin

 • žádost o zasílání informací o změnách včas

  ŠR schválila změny v ŠVP.

3. Schválení změn ve Školním řádu            

 • stanovení hranice počtu zameškaných hodin (krátkodobé absence): hranice 30%
 • změna časového sledu vyučovacích hodin

ŠR schválila hranici 30% zameškaných hodin pro komisionální přezkoušení.

ŠR neschválila změnu časového sledu vyučovacích hodin.

4. Informace o organizaci školního roku 2018/2019.

5. Informace o průběhu a organizaci školního roku na naší škole.

Personální otázky. (p. ředitelka)

Závěr: Personální otázky jsou ve výhradní kompetenci ředitele školy. Členové školské rady tvořeni zástupci ze stran rodičů nesouhlasí s propuštěním paní učitelky Drápelové.

6. Informace pana starosty o schválení projektu IROP (cca 3 400 tis.), MAP (187 000), budování tříd MŠ.

7. Informace pana starosty o jednání o elektrických rozvodech ve škole, klimatizaci ve ŠJ.

8. Další schůzka proběhne v posledním srpnovém týdnu – schválení výroční zprávy.

Zapsala: Drápelová P.


Zápisy ze školské rady 16. 1. 2018

 • Přítomni: Zelenková P., Pojezná I., Drápelová P., Švejdová E., Janeček M., Bím O., Pitliaková R., Nezdarová E.
 • Přizváni: Adamcová J., Bašta A.
 • Omluveni: Vrkoslav L., Bašta A.
 • Program:

1) Seznámení s jednacím řádem školské rady
2) Volba předsedy a místopředsedy školské rady
3) Diskuze

ŠR schválila jednací řád školské rady.
ŠR zvolila P. Zelenkovou do funkce předsedy školské rady a M. Janečka do funkce místopředsedy školské rady.
ŠR bere na vědomí informace ředitelky školy o projektech školy a školních akcích na 2. pololetí.
ŠR projednala opatření a návrhy opatření ohledně elektrických rozvodů ve škole, čipů ve školní jídelně, školních šaten, začátku schůzek SRPDŠ, zápisu do ZŠ.
ŠR souhlasí s vytvořením rubriky Školská rada na webových stránkách školy.

Zapsala. Petra Drápelová


Jednací řád školské rady

Volební řád ŠR 

Základní škola

Rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

7:50 - 8:35        1. vyuč. hodina

8:45 - 9:30        2. vyuč. hodina

9:50 - 10:35      3. vyuč. hodina

10:40 - 11:25    4. vyuč. hodina

11:30 - 12:15    5. vyuč. hodina

12:25 - 13:10    6. vyuč. hodina

13:15 - 14:00    7. vyuč. hodina

14:05 - 15:00    8. vyuč. hodina

Školní časopis

Odkaz na školní časopis

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Sponzoři a certifikáty